Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWTO OTWIERA POSTĘPOWANIE PRZECIWKO BRAZYLII

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2014-12-24 21:09:01
aktualności

WSPIERANA PRZEZ EMERGING I KRAJE BOGATE UE ZARZUCA BRAZYLII, ŻE JEJ POLITYKA FISKANA NARUSZA PRZEPISY WOLNEGO HANDLU

WTO OTWIERA POSTĘPOWANIE PRZECIWKO BRAZYLII

 

WSPIERANA PRZEZ EMERGING I KRAJE BOGATE UE ZARZUCA BRAZYLII, ŻE JEJ POLITYKA FISKANA NARUSZA PRZEPISY WOLNEGO HANDLU

 

Światowa Organizacja Handlu /WTO/ na wniosek Unii Europejskiej i przy poparciu całej wspólnoty międzynarodowej rozpoczęła, największe od 20 lat, dochodzenie przeciwko Brazylii. UE zarzuca Brazylii, że polityka fiskalna prowadzona przez ten kraj narusz międzynarodowe zasady wolnego handlu, zwłaszcza w sektorze technologii i pojazdów. Zdaniem przedstawicieli Unii „brazylijskie przepisy są dyskryminujące i maja na celu ograniczenie do minimum importu”.

 

Bruksela uzyskała poparcie USA, Chin, Korei, Australii i Japonii. Jest to jeden z największych procesów na forum WTO od kilku lat. Po otwarciu dochodzenia swój akces jako strona trzecia zgłosiły również Indie, Rosja /partnerzy Brazylii w BRICS/, Argentyna /należąca do Mercosul, którego członkiem założycielem jest również Brazylia/ oraz Taiwan i Turcja.

 

Przedstawiciele rządu brazylijskiego w osobie Ambasadora tego kraju przy WTO Pana Marcos Galvao ostrzegają, że interpretacja UE jest niebezpieczna ponieważ „jeśli zostanie zaakceptowana to sprawi, że przepisy WTO ograniczą zdolności rozwoju socjalnego i technologicznego krajów emerging”.

Jeśli Brazylia przegra dopiero co rozpoczęty proces, będzie zmuszona do jednakowego traktowania wszystkich firm, zarówno posiadających swoje fabryki na terytorium tego kraju jak i wszystkich importerów, poprzez przywrócenie konwencjonalnych stawek podatku od Produktów Wytworzonych /IPI/ oraz zniesienia ulg dla producentów krajowych. Dotyczyć to będzie wielu sektorów brazylijskiej gospodarki i nieodzownie zmusi Brazylijczyków do zmiany strategii przemysłowej. Bruksela jest zdania, że ułatwienia podatkowe stosowane przez rząd brazylijski w stosunku do przemysłu motoryzacyjnego, elektroniki i innych branż w sposób jednoznaczny są naruszeniem ogólnie przyjętych przez WTO norm. Brazylijski Ambasador w Genewie gwarantuje, że stosowane przepisy nie naruszają międzynarodowych ustaleń, argumentując, że „zagraniczne firmy, a w szczególności europejskie, posiadające swe siedziby w Brazylii, są beneficjentami tych programów”.

 

Przedstawiciele Unii Europejskiej już w sierpniu br. byli gotowi do złożenia wniosku przeciwko Brazylii. Bruksela podjęła decyzję, że wstrzyma się z oficjalnym rozpoczęciem procesu do chwili rozstrzygnięcia tegorocznych wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Ewentualna przegrana obecnej Prezydent Brazylii mogłaby być początkiem zmian w protekcjonistycznej polityki podatkowej tego kraju. Po zwycięstwie w tegorocznych wyborach Dilmy Rousseff, aktualnej Prezydent tego kraju, Bruksela zdecydowała się na natychmiastowe otwarcie procesu na forum WTO.

 

Zdaniem UE brazylijska polityka fiskalna dyskryminuje importerów. Przepisy podatkowe dają przewagę producentom krajowym, co jest sprzeczne z normami WTO. Bruksela domaga się wyrównania szans dla wszystkich, tak by mogli ze sobą konkurować jak równy z równym. Brazylia stosuje wysokie stawki podatkowe dla wielu sektorów, m.in. samochodowego, informatycznego, maszynowego. Zdaniem UE, produkty brazylijskie, w przeciwieństwie do importowanych, korzystają z obniżonych stawek podatkowych lub są całkowicie zwalniane z podatku. W rezultacie tak stosowanej polityki fiskalnej producenci towarów wytwarzanych w UE ponoszą większe obciążenia podatkowe niż firmy brazylijskie.

 

Jednym z najbardziej znamiennych przykładów przedstawionych przez UE jest podatek IPI nakładany na samochody importowane. W tym wypadku podatki mogą być wyższe od tych nakładanych na pojazdy produkcji krajowej nawet o 30%. Podatek składany w niektórych przypadkach przekracza 80% wartości produktu importowanego, co jest jawnym łamaniem zasad WTO.

 

Kolejna skarga UE dotyczy wymogów stosowania komponentów krajowych w produktach wytwarzanych w Brazylii. Jest to warunek uzyskania zwolnień i przywilejów fiskalnych. Dla Europejczyków, brazylijski system podatkowy zmusza do zmniejszenia importu części i podzespołów stosowanych w produkcji krajowej i relokacji produkcji części i podzespołów z Europy do Brazylii. Stosowanie takiej polityki handlowej jest niekorzystne i niesprawiedliwe w stosunku do producentów wyrobów wytwarzanych w Europie.

 

Zdaniem Brukseli aktualna polityka podatkowa stosowana przez Brazylię w stosunku do wyrobów importowanych, ma na celu ochronę niekonkurencyjnego przemysłu krajowego. Dla konsumentów oznacza ograniczanie możliwości wyboru wyrobów tańszych i lepszych technologicznie. Przykładem może być cena smartphoneów w Brazylii. Ich koszt jest o 50% wyższy w Brazylii niż na całym świecie i to pomimo tego, że krajowi producenci uzyskują zwolnienia podatkowe na poziomie 80% - 100%.

 

Unia Europejska oskarża Brazylię nie tylko o brak możliwości polubownego rozstrzygnięcia nabrzmiałego sporu, ale również o wprowadzanie dalszych dyskryminujących towary importowane przepisów. Takie działania zostały podjęte w większym stopniu już w stosunku do branży maszynowej i technologicznej, gdzie zaostrzono obowiązujące przepisy podatkowe aż do 2029 roku.

 

Brazylijskie bariery fiskalne i podatkowe maja znaczący wpływ na wymianę handlowa pomiędzy UE i FRB. Europejski eksport po pierwszych dwóch kwartałach 2013 roku wynosił 10,6 mld. USD. W analogicznym okresie 2014 roku wynosił 9,8 mld. USD. Spadek jest nie tylko rezultatem schłodzenia brazylijskiej gospodarki ale przede wszystkim wynikiem kolejnych protekcjonistycznych działań rządu brazylijskiego podejmowanych w stosunku do produktów importowanych. Dyskryminujące przepisy fiskalne oraz inne bariery pozataryfowe coraz bardziej utrudniają wolny handel w Brazylii.

 

Źródło: O Estado de Sao Paulo