Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWZROST KURSU DOLARA ZWIĘKSZY RENTOWNOŚĆ BRAZYLIJSKIEGO EKSPORTU W 2015 ROKU

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2015-02-05 20:26:52
aktualności

Deprecjacja reala w 2015 roku powinna zwiększyć rentowność brazylijskiego eksportu. Dolar amerykański na poziomie 2,60 BRL w pierwszej połowie br. zwiększy margines zysku o 3,10% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wzrost kursu dolara zwiększy rentowność brazylijskiego eksportu w 2015 roku

 

Deprecjacja reala w 2015 roku powinna zwiększyć rentowność brazylijskiego eksportu. Dolar amerykański na poziomie 2,60 BRL w pierwszej połowie br. zwiększy margines zysku o 3,10% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jeśli średni kurs dolara osiągnie w pierwszej połowie roku poziom 2,80 BRL to zysk eksporterów wyniesie 11,30%, a  w przypadku wzrostu do poziomu 2,90 BRL będzie wynosił 12,7%.

 

Wg. danych szacunkowych Banku centralnego publikowanych w biuletynie Focus kurs dolara do waluty miejscowej w pierwszej połowie roku będzie wynosił 2,70 BRL, a średni kurs na koniec 2015 roku 2,80 BRL.

 

Badania szacunkowe rentowności brazylijskiego eksportu w br. zostały wykonane na zlecenie dziennika Valor Economico przez Foreign Trade Center /Funcex/. Powyższe szacunki zostały sporządzone przy założeniach dalszego spadku cen commodities na światowym rynku.

 

Umocnienie się dolara powinno wpłynąć na obniżenie cen produktów przetworzonych. W pierwszej połowie br. spadek cen eksportowych wyniesie 4,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

 

Pozytywny wpływ na zwiększenie rentowności eksportu będzie miało spowolnienie wzrostu kosztów produkcji.

 

W pierwszej połowie 2014 roku wzrost rentowność brazylijskiego eksportu wynosił 1,00%, w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku. Deprecjacja waluty miejscowej na poziomie 13,00% została w dużym stopniu skompensowana poprzez 4,50% spadek cen eksportowych i wzrost o 6,90% kosztów produkcji.

 

W pierwszym półroczu 2015 roku projektowany koszt wzrostu produkcji wyniesie 5,50% przy średnim kursie dolara na poziomie 2,60 BRL; 5,70% przy kursie 2,80 BRL i 6,00% przy kursie 2,90 BRL w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku.

 

Zdaniem Prezesa Stowarzyszenia Handlu Zagranicznego Brazylii, José Augusto de Castro, osłabienie waluty miejscowej przyczyni się do zmniejszenia importu komponentów, zmuszając krajowych producentów do poszukiwania ich substytutów na rynku brazylijskim, co będzie korzystne dla gospodarki brazylijskiej i może być czynnikiem hamującym deprecjację reala. Niestety ze względu na duże braki technologiczne brazylijskiego przemysłu jest to możliwe tylko w niewielkim stopniu.

 

W bieżącym roku nastąpi wzrost bezrobocia w Brazylii. Spowoduje to spowolnienie wzrostu kosztów produkcji. Spadek zapotrzebowanie na wykfalifikowaną siłę roboczą będzie przyczynkiem do obniżenia żądań płacowych.  Zdaniem annalistów, wzrost rentowności eksportu połączona ze wzrostem wydobycia ropy naftowej i sprzedażą platform wiertniczych w 2015 roku,  przyczyni się do zwiększenia wolumeny sprzedaży.

 

Podobna opinię prezentuje inny brazylijski ekonomista Castro, który uważa, że kurs dolara amerykańskiego na poziomie 2,60 BRL uczyni brazylijska ofertę eksportową konkurencyjną. Pozostaje pytanie, jak poprzez zwiększenie atrakcyjności tej oferty można powiększyć wolumen eksportu. Dotyczy to może wyłącznie produktów przetworzonych, ustępujących co prawda technologicznie światowym markom, ale posiadających atrakcyjną cenę ze względu na osłabienie kursu wymiany reala w stosunku do dolara. Podobnej logiki nie można zastosować do wyrobów nisko przetworzonych, gdyż ich ceny już są stosunkowo niskie i osłabienie waluty miejscowej będzie miało niewielki wpływ na obniżenie ich ceny. Jeśli gospodarka zachowa się tak jak prognozują to ekonomiści nastąpi wzrost eksportu wyrobów przetworzonych, co będzie początkiem ożywienia miejscowej gospodarki. Będzie to następowała stopniowo i może zwiększyć udział tych produktów w ogólnym wolumenie sprzedaży eksportowej, który od 2000 roku jest coraz niższy. W pierwszym roku poprzedniej dekady udział produktów przetworzonych w eksporcie brazylijskim wynosił 59,07% i był najwyższy od 1994 roku. Niestety w ciągu ostatnich 15 lat nastąpił znaczący spadek udziału wyrobów wysoko przetworzonych w eksporcie. W 2013 roku wyniósł on 38,44%, a w okresie styczeń – listopad 2014 roku było to zaledwie 35,32%.

 

Najszybciej skorzysta z osłabienia waluty miejscowej w stosunku do dolara amerykańskiego przemysł odzieżowy, obuwniczy i meblarski, gdyż kontrakty w tych branżach są zawierane w oparciu o sezonowość produkcji i zmieniającą się modę. Inne gałęzie przemysłu odczują to dopiero po wygaśnięciu obowiązujących w umów, które w przypadku niektórych branż są podpisywane na okres roku, dwóch a nawet trzech lat. Wzrost udziału produktów tych branż w wolumenie brazylijskiego eksportu będzie stopniowy.

 

Zdaniem miejscowych analityków, korzystny kurs dolara do reala, zmusi eksporterów do poszukiwania nowych rynków zbytu, gdyż tradycyjni partnerzy Brazylii, tacy jak Argentyna i inne kraje latynoamerykańskie zredukują swój popyt na brazylijskie towary eksportowe. Argentyna ze względu na kryzys wewnętrzny, zaś pozostali partnerzy z tego regionu oraz kontynentu afrykańskiego ze względu na zmniejszenie się ilości dewiz, gdyż wszyscy są eksporterami commodities, których ceny w 2015 roku powinny być coraz niższe.

 

Potencjalnym rynkiem zbytu dla brazylijskich produktów mogą być Stany Zjednoczone. W 2002 roku USA były odbiorcą 25% brazylijskiego eksportu, dziś zaledwie 10%. Stosując logikę liczb, USA może być potencjalnym odbiorcą produktów eksportowych. Należy jednak zadać sobie pytanie w jaki sposób uda się odzyskać brazylijskim firmom ten rynek, gdyż powstała nisza została już zapełniona przez nowych eksporterów z innych krajów.

 

Należy pamiętać, że wzrost kursu dolara zmniejszy popyt na towary na rynku wewnętrznym. Dla brazylijskiego przemysłu eksport dóbr wytworzonych to jedyny sposób na „przeżycie” tych trudnych chwil. Ponadto Brazylijczycy muszą jeszcze przekonać zagranicznych importerów, że w przypadku poprawy koniunktury na brazylijskim rynku wewnętrznym eksport zostanie utrzymany.

 

Zdaniem miejscowych ekonomistów, rząd brazylijski powinien wesprzeć eksporterów, poprzez organizacje misji gospodarczych do USA i UE oraz w szczególności poprzez regulację Reintegra, benefit wykorzystywany już w 2014 roku, dzięki któremu eksporter otrzymuje kredyt fiskalny w wysokości do 3% wartości sprzedanych poza Brazylię towarów.

 

Źródło: Valor Economico