Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPolsko - Brazylijska wymiana handlowa

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Gierańczyk | 2016-04-17 21:06:11
aktualnosci

Polsko- Brazylijska wymiana handlowa

  1. Ogólna charakterystyka poziomu i dynamiki rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych Polski z Brazylią.

 

  1. Współpraca handlowa

 

Wstępne dane GUS uzyskane z Ministerstwa Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Przemysłu i Handlu Zagranicznego Federacyjnej Republiki Brazylii – Sekretariat Handlu Zagranicznego (MDIC Secex) za 2014 rok wskazują, że odnotowano wzrost obrotów handlowych pomiędzy oboma krajami w stosunku do analogicznego okresu roku 2013. Nieznacznemy zmniejszeniu uległ polski eksport do Brazylii przy jednoczesnym wzroście wolumenu importu. Dwustronne obroty handlowe w roku 2014 r. osiągnęły najwyższy poziom w historii naszych stosunków handlowych z Brazylią.

 

Według danych polskich za 2014 rok obroty handlowe wyniosły 1.689,8 mln USD, wzrost o 12,59 % w porównaniu do 2013roku, w którym osiągnęły kwotę 1.500,9 mln USD.

 

Polski eksport w okresie sprawozdawczym wyniósł 531,4 mln USD (spadek o 8,2 % do analogicznego okresu 2013 roku, kiedy wynosił 578,7 mln USD).

 

Polski import osiągnął w ubiegłym roku poziom 1.158,4 mln USD i był wyższy o 25,6 % w stosunku do analogicznego okresu w 2013 roku (922,2 mln USD).

 

Według danych brazylijskich w 2014 r. obroty handlowe pomiędzy Polska i Brazylią odnotowały nieznaczny spadek o 4,67 % i zamknęły się kwotą 1.148,74 mln USD, w 2013 roku wynosiły 1.204,9 mln USD.

 

Polski eksport w okresie sprawozdawczym wyniósł 664,83 mln USD, i był niższy o 17,83 % stosunku do 2013 roku, kiedy osiągnął wartość 809,05 mln USD.

 

Polski import z Brazylii wyniósł 483,91 mln USD, co oznacza nominalny wzrost o 22,23 % w stosunku do 2013 roku, kiedy import wynosił 395,9 mln USD.

 

Według danych brazylijskich Secex MDIC saldo polsko-brazylijskich obrotów handlowych w 2014 r. było dla Polski pozytywne i wyniosło +180,92 mln USD.

 

Różnica w danych GUS i SECEX wynika z realizacji niektórych transakcji za pośrednictwem krajów trzecich, głównie Holandii i Niemiec. Dotyczy w szczególności polskiego importu produktów rolno-spożywczych z Brazylii, rejestrowanych w statystykach na podstwie świadectwa kraju pochodzenia.

 

Ogólny wzrost poziomu obrotów handlowych był spowodowany wzrostem importu. Polskie przedsiębiorstwa zakupiły w Brazylii w 2014 roku dużą ilość surowców niezbędnych dla polskiej gospodarki (rudy miedzi, blachy laminowane) oraz produktów rolno-spożywczych przeznaczonych do konsumpcji (soja, kawa, owoce tropikalne, soki, orzechy i ich ekstrakty). W pierwszej dziesiątce towarów importowanych z Brazylii, stanowiących 60,97% całości polskiego importu z tego kraju, w tym wolumenie tylko 3,35% (dwie pozycje) to towary wysoko przetworzone, pozostałe to commodities lub wyroby o niskim stopniu przetworzenia. Spadek polskiego eksportu do Brazylii był spowodowany w znacznym stopniu pogłebiającym się kryzysem gospodarczym tego kraju, którego przyczyny mają swoje źródła w sytuacji polityczno-ekonomicznej.

 

Udział Polski w ogólnej wymianie handlowej Brazylii pozostaje nadal niewielki i nieznacznie przekracza 0,25 % (0,29% w imporcie i 0,21% w eksporcie). Podobnie udział Brazylii w obrotach handlu zagranicznego Polski jest niewielki i wynosił w 2014 roku jedynie 0,38 % (w eksporcie 0,24% i imporcie 0,52%). Nie umniejsza to faktu, że Brazylia jest naszym największym partnerem gospodarczym w Ameryce Południowej.

 

Analizując strukturę towarową polskiego eksportu na podstawie polskich danych za 2014 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku możemy stwierdzić, że już od kilku lat, występuje dominacja trzech grup produktów przetworzonych: wyrobów przemysłu maszynowo-elektrycznego (283,10 mln USD w 2014 roku, w 2013 roku 265,66 mln USD), wyrobów przemysłu chemicznego (w 2014 roku -76,60 mln USD, w roku 2013 - 130,96 mln USD) oraz wyrobów z tworzyw sztucznych (w 2014 roku 54 mln USD). Te trzy grupy produktów przetworzonych stanowiły łącznie 77,85% całości naszego eksportu w 2014 roku na rynek brazylijski.

 

Sprzedaż wyrobów przemysłu elektro-maszynowego wyniosła łącznie 283,10 mln USD. W roku sprawozdawczym najważniejszą pozycją na naszej liście eksportowej są części i akcesoria do pojazdów samochodowych których sprzedano za łączna kwotę 54,7 mln USD (wzrost o 19,9% w stosunku do 2013 roku), drugie miejsce zajmuje aparatura do telefonii przewodowej - 54,4 mln USD (wzrost o 3,9% w stosunku do roku 2013 roku), silniki turboodrzutowe – 22,9 mln USD (wzrost o 22,1%), silniki elektryczne – 18,9 mln USD (wzrost o 14,9%), elektryczne podgrzewacze do wody – 10,9 mln USD (wzrost o 113,5%), wirówki i suszarki wirówkowe za łączna kwote 7,4 mln USD (wzrost o 141,2%). W stosunku do 2013 roku nastąpił spadek sprzedaży tradycyjnych polskich wyrobów - żarówek i lamp wyładowczych – 7,5 mln USD (spadek o 37,3%), silników spalinowych - 6,9 mln USD (spadek o 4,3%) oraz elektrod węglowych (o 60,1%), których dostarczono za sumę 2,1 mln USD.

 

W 2014 roku w sekcji produktów chemicznych wartość dostaw wyniosła 76,60 mln USD, odnotowano wzrost sprzedaży leków za kwotę 28,2 mln USD (wzrost o 3,1 %), związków aminowych za kwotę 3,8 mln USD (wzrost 957,2%). Po raz pierwszy od kilku lat sprzedano do Brazylii kwasy karboksylowe za kwotę 10,3 mln USD, siarkę za kwote 3,2 mln USD. Nastapił spadek sprzedaży nawozów zawierających związki azotowe o 33,4% - 22,7 mln USD.

 

W sekcji tworzywa sztuczne dostawy wyniosły 54,1 mln USD - sprzedaż dotyczyła głównie kauczuku syntetycznego, którego dostawy osiagneły poziom 36,1 mln USD (wzrost o 7%), opon – 10,6 mln USD (wzrost o 27,4%), nastąpił spadek eksportu innych art. z tworzyw sztucznych – 4,4 mln USD (spadek o 10,5%).

 

W sekcji produkty mineralne w roku 2014 nie odnotowano sprzedaży węgla koksującego. Odnotowano jedynie dostawy paku i koksu pakowego otrzymywanego ze smoły węglowej na łączną kwotę 5,1 mln USD.

 

Stałą pozycją w naszym eksporcie są nadal meble, których eksport w 2014 wynisł 5,8 mln USD.

 

W 2013 roku po raz pierwszy od wielu lat w naszej ofercie eksportowej pojawiły się jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji, w 2014 roku wartość sprzedaży tych jednostek pływających wyniosła 0,7 mln USD. Odnotowano wzrost sprzedaży preparatów do upiększania i makijażu, w 2014 roku polski eksport tych towarów wyniósł 0,9 mln USD.

 

Analiza obrotów handlowych w 2014 roku wskazuje, że tradycyjne grupy towarowe stanowiące istotny wolumen naszej oferty eksportowej do kraju urzędowania (m.in. nawozy, podzespoły samochodowe, elektrody węglowe oraz wyroby z grupy maszyn i urządzeń), utrzymują poziom dostaw z lat ubiegłych. Jedynie znaczący spadek, rzędu 90 mln. USD, odnotowano w grupie produktów mineralnych (węgiel).

 

Według danych brazylijskich główne polskie pozycje eksportowe w 2014 roku to: części i akcesoria do pojazdów samochodowych (82,54 mln USD), aparatura telekomunikacyjna (70,12 mln USD), kauczuk syntetyczny (36,3 mln USD), nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające związki azotowe (29,44 mln USD), elementy mebli do siedzenia w tym lekarkie, chirurgiczne, dentystyczne (34,3 mln. USD), silniki i pradnice elektryczne oraz ich części (18,99 mln USD).

 

Polski import z Brazylii w ciągu 2014 r. wyniósł 1.158,4 mln USD i wzrósł w porównaniu do roku 2013 o 25,6 %. Obejmuje tradycyjnie 5 głównych grup towarowych: surowce mineralne (ruda miedzi, magnezyty, aluminium), przemysł elektro-maszynowy (samoloty, dostawy kooperacyjne przemysłu motoryzacyjnego), produkty rolno-spożywcze (tytoń, makuchy, oleje sojowe, kawa, soki owocowe i owoce tropikalne), produkty chemiczne i tworzywa sztuczne.

 

Polska zakupiła w Brazylii produkty rolno-spożywcze: tytoń (116,04 mln USD w 2014 roku, 116,00 mln USD w 2013 roku), kawa (61,40 mln USD w 2014 roku, 71,95 mln USD w 2013 roku), makuchy sojowe (56,5 mln w 2014 roku, 44,28 mln USD w 2013 roku), soki owocowe (52,30 mln USD w 2014 roku, 44,99 mln USD w 2013 roku). W 2014 roku PLL LOT dokonało kolejnych zakontraktowanych wcześniej zakupów samolotów pasażerskich EMBRAER (203,3 mln USD w 2014 roku, 216,9 mln w 2013 roku). Znaczącą pozycją na liście importowej były leki (84,2 mln USD w 2014 roku, 81,7 mln USD w roku 2013 roku). W 2014 roku zwiększył się import masy celulozowej (60,3 mln USD w 2014 roku, 48,9 mln USD w 2013 roku). Zmniejszył się już poraz kolejny z rzędu import części i akcesoriów samochodowych (24,4 mln USD w 2014 roku, 29,2 mln w 2013 roku). Znacząco wzrosły zakupy rudy miedzi (278,9 mln USD w 2014 roku, 43,4 mln w 2013 roku), skór (27,7 mln USD w 2014 roku, 18,7 mln USD w 2013 roku). Po przerwie pojawiły się wyroby walcowane (16,1 mln USD w 2014 roku). Spadł import ciągników (4,3 mln USD w 2014 roku, 4,4 mln USD w 2013 roku) oraz związków aminowych (3,4 mln USD w 2014 roku, 3,9 mln USD w 2013 roku).

 

Według danych brazylijskich główne polskie pozycje importowe: ruda miedzi (245,72 mln USD), makuchy i oleje sojowe (49,87 mln. USD), tytoń Virginia (41,95 mln USD), kawa (19,54 mln USD), blachy laminowane (15,19 mln USD), części do pojazdów mechanicznych (14,30 mln).

 

  1. Ogólna charakterystyka poziomu i dynamiki rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych Polski z Brazylią.

 

  1. Współpraca handlowa

 

Wstępne dane GUS uzyskane z Ministerstwa Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Przemysłu i Handlu Zagranicznego Federacyjnej Republiki Brazylii – Sekretariat Handlu Zagranicznego (MDIC Secex) za 2014 rok wskazują, że odnotowano wzrost obrotów handlowych pomiędzy oboma krajami w stosunku do analogicznego okresu roku 2013. Nieznacznemy zmniejszeniu uległ polski eksport do Brazylii przy jednoczesnym wzroście wolumenu importu. Dwustronne obroty handlowe w roku 2014 r. osiągnęły najwyższy poziom w historii naszych stosunków handlowych z Brazylią.

 

Według danych polskich za 2014 rok obroty handlowe wyniosły 1.689,8 mln USD, wzrost o 12,59 % w porównaniu do 2013roku, w którym osiągnęły kwotę 1.500,9 mln USD.

 

Polski eksport w okresie sprawozdawczym wyniósł 531,4 mln USD (spadek o 8,2 % do analogicznego okresu 2013 roku, kiedy wynosił 578,7 mln USD).

 

Polski import osiągnął w ubiegłym roku poziom 1.158,4 mln USD i był wyższy o 25,6 % w stosunku do analogicznego okresu w 2013 roku (922,2 mln USD).

 

Według danych brazylijskich w 2014 r. obroty handlowe pomiędzy Polska i Brazylią odnotowały nieznaczny spadek o 4,67 % i zamknęły się kwotą 1.148,74 mln USD, w 2013 roku wynosiły 1.204,9 mln USD.

 

Polski eksport w okresie sprawozdawczym wyniósł 664,83 mln USD, i był niższy o 17,83 % stosunku do 2013 roku, kiedy osiągnął wartość 809,05 mln USD.

 

Polski import z Brazylii wyniósł 483,91 mln USD, co oznacza nominalny wzrost o 22,23 % w stosunku do 2013 roku, kiedy import wynosił 395,9 mln USD.

 

Według danych brazylijskich Secex MDIC saldo polsko-brazylijskich obrotów handlowych w 2014 r. było dla Polski pozytywne i wyniosło +180,92 mln USD.

 

Różnica w danych GUS i SECEX wynika z realizacji niektórych transakcji za pośrednictwem krajów trzecich, głównie Holandii i Niemiec. Dotyczy w szczególności polskiego importu produktów rolno-spożywczych z Brazylii, rejestrowanych w statystykach na podstwie świadectwa kraju pochodzenia.

 

Ogólny wzrost poziomu obrotów handlowych był spowodowany wzrostem importu. Polskie przedsiębiorstwa zakupiły w Brazylii w 2014 roku dużą ilość surowców niezbędnych dla polskiej gospodarki (rudy miedzi, blachy laminowane) oraz produktów rolno-spożywczych przeznaczonych do konsumpcji (soja, kawa, owoce tropikalne, soki, orzechy i ich ekstrakty). W pierwszej dziesiątce towarów importowanych z Brazylii, stanowiących 60,97% całości polskiego importu z tego kraju, w tym wolumenie tylko 3,35% (dwie pozycje) to towary wysoko przetworzone, pozostałe to commodities lub wyroby o niskim stopniu przetworzenia. Spadek polskiego eksportu do Brazylii był spowodowany w znacznym stopniu pogłebiającym się kryzysem gospodarczym tego kraju, którego przyczyny mają swoje źródła w sytuacji polityczno-ekonomicznej.

 

Udział Polski w ogólnej wymianie handlowej Brazylii pozostaje nadal niewielki i nieznacznie przekracza 0,25 % (0,29% w imporcie i 0,21% w eksporcie). Podobnie udział Brazylii w obrotach handlu zagranicznego Polski jest niewielki i wynosił w 2014 roku jedynie 0,38 % (w eksporcie 0,24% i imporcie 0,52%). Nie umniejsza to faktu, że Brazylia jest naszym największym partnerem gospodarczym w Ameryce Południowej.

 

Analizując strukturę towarową polskiego eksportu na podstawie polskich danych za 2014 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku możemy stwierdzić, że już od kilku lat, występuje dominacja trzech grup produktów przetworzonych: wyrobów przemysłu maszynowo-elektrycznego (283,10 mln USD w 2014 roku, w 2013 roku 265,66 mln USD), wyrobów przemysłu chemicznego (w 2014 roku -76,60 mln USD, w roku 2013 - 130,96 mln USD) oraz wyrobów z tworzyw sztucznych (w 2014 roku 54 mln USD). Te trzy grupy produktów przetworzonych stanowiły łącznie 77,85% całości naszego eksportu w 2014 roku na rynek brazylijski.

 

Sprzedaż wyrobów przemysłu elektro-maszynowego wyniosła łącznie 283,10 mln USD. W roku sprawozdawczym najważniejszą pozycją na naszej liście eksportowej są części i akcesoria do pojazdów samochodowych których sprzedano za łączna kwotę 54,7 mln USD (wzrost o 19,9% w stosunku do 2013 roku), drugie miejsce zajmuje aparatura do telefonii przewodowej - 54,4 mln USD (wzrost o 3,9% w stosunku do roku 2013 roku), silniki turboodrzutowe – 22,9 mln USD (wzrost o 22,1%), silniki elektryczne – 18,9 mln USD (wzrost o 14,9%), elektryczne podgrzewacze do wody – 10,9 mln USD (wzrost o 113,5%), wirówki i suszarki wirówkowe za łączna kwote 7,4 mln USD (wzrost o 141,2%). W stosunku do 2013 roku nastąpił spadek sprzedaży tradycyjnych polskich wyrobów - żarówek i lamp wyładowczych – 7,5 mln USD (spadek o 37,3%), silników spalinowych - 6,9 mln USD (spadek o 4,3%) oraz elektrod węglowych (o 60,1%), których dostarczono za sumę 2,1 mln USD.

 

W 2014 roku w sekcji produktów chemicznych wartość dostaw wyniosła 76,60 mln USD, odnotowano wzrost sprzedaży leków za kwotę 28,2 mln USD (wzrost o 3,1 %), związków aminowych za kwotę 3,8 mln USD (wzrost 957,2%). Po raz pierwszy od kilku lat sprzedano do Brazylii kwasy karboksylowe za kwotę 10,3 mln USD, siarkę za kwote 3,2 mln USD. Nastapił spadek sprzedaży nawozów zawierających związki azotowe o 33,4% - 22,7 mln USD.

 

W sekcji tworzywa sztuczne dostawy wyniosły 54,1 mln USD - sprzedaż dotyczyła głównie kauczuku syntetycznego, którego dostawy osiagneły poziom 36,1 mln USD (wzrost o 7%), opon – 10,6 mln USD (wzrost o 27,4%), nastąpił spadek eksportu innych art. z tworzyw sztucznych – 4,4 mln USD (spadek o 10,5%).

 

W sekcji produkty mineralne w roku 2014 nie odnotowano sprzedaży węgla koksującego. Odnotowano jedynie dostawy paku i koksu pakowego otrzymywanego ze smoły węglowej na łączną kwotę 5,1 mln USD.

 

Stałą pozycją w naszym eksporcie są nadal meble, których eksport w 2014 wynisł 5,8 mln USD.

 

W 2013 roku po raz pierwszy od wielu lat w naszej ofercie eksportowej pojawiły się jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji, w 2014 roku wartość sprzedaży tych jednostek pływających wyniosła 0,7 mln USD. Odnotowano wzrost sprzedaży preparatów do upiększania i makijażu, w 2014 roku polski eksport tych towarów wyniósł 0,9 mln USD.

 

Analiza obrotów handlowych w 2014 roku wskazuje, że tradycyjne grupy towarowe stanowiące istotny wolumen naszej oferty eksportowej do kraju urzędowania (m.in. nawozy, podzespoły samochodowe, elektrody węglowe oraz wyroby z grupy maszyn i urządzeń), utrzymują poziom dostaw z lat ubiegłych. Jedynie znaczący spadek, rzędu 90 mln. USD, odnotowano w grupie produktów mineralnych (węgiel).

 

Według danych brazylijskich główne polskie pozycje eksportowe w 2014 roku to: części i akcesoria do pojazdów samochodowych (82,54 mln USD), aparatura telekomunikacyjna (70,12 mln USD), kauczuk syntetyczny (36,3 mln USD), nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające związki azotowe (29,44 mln USD), elementy mebli do siedzenia w tym lekarkie, chirurgiczne, dentystyczne (34,3 mln. USD), silniki i pradnice elektryczne oraz ich części (18,99 mln USD).

 

Polski import z Brazylii w ciągu 2014 r. wyniósł 1.158,4 mln USD i wzrósł w porównaniu do roku 2013 o 25,6 %. Obejmuje tradycyjnie 5 głównych grup towarowych: surowce mineralne (ruda miedzi, magnezyty, aluminium), przemysł elektro-maszynowy (samoloty, dostawy kooperacyjne przemysłu motoryzacyjnego), produkty rolno-spożywcze (tytoń, makuchy, oleje sojowe, kawa, soki owocowe i owoce tropikalne), produkty chemiczne i tworzywa sztuczne.

 

Polska zakupiła w Brazylii produkty rolno-spożywcze: tytoń (116,04 mln USD w 2014 roku, 116,00 mln USD w 2013 roku), kawa (61,40 mln USD w 2014 roku, 71,95 mln USD w 2013 roku), makuchy sojowe (56,5 mln w 2014 roku, 44,28 mln USD w 2013 roku), soki owocowe (52,30 mln USD w 2014 roku, 44,99 mln USD w 2013 roku). W 2014 roku PLL LOT dokonało kolejnych zakontraktowanych wcześniej zakupów samolotów pasażerskich EMBRAER (203,3 mln USD w 2014 roku, 216,9 mln w 2013 roku). Znaczącą pozycją na liście importowej były leki (84,2 mln USD w 2014 roku, 81,7 mln USD w roku 2013 roku). W 2014 roku zwiększył się import masy celulozowej (60,3 mln USD w 2014 roku, 48,9 mln USD w 2013 roku). Zmniejszył się już poraz kolejny z rzędu import części i akcesoriów samochodowych (24,4 mln USD w 2014 roku, 29,2 mln w 2013 roku). Znacząco wzrosły zakupy rudy miedzi (278,9 mln USD w 2014 roku, 43,4 mln w 2013 roku), skór (27,7 mln USD w 2014 roku, 18,7 mln USD w 2013 roku). Po przerwie pojawiły się wyroby walcowane (16,1 mln USD w 2014 roku). Spadł import ciągników (4,3 mln USD w 2014 roku, 4,4 mln USD w 2013 roku) oraz związków aminowych (3,4 mln USD w 2014 roku, 3,9 mln USD w 2013 roku).

 

Według danych brazylijskich główne polskie pozycje importowe: ruda miedzi (245,72 mln USD), makuchy i oleje sojowe (49,87 mln. USD), tytoń Virginia (41,95 mln USD), kawa (19,54 mln USD), blachy laminowane (15,19 mln USD), części do pojazdów mechanicznych (14,30 mln).

 

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

intermedialna.pl Blog

Oferta przeznaczona dla firm zainteresowanych artykułem sponsorowanym na blogu intermedialna.pl
Polska - Swarzędz 2022-04-26 Dodał: Wojciech Fedczyn IT/ICT, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Przewodnik "CZUJNIKI CIŚNIENIA"

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi manometry i inne c...
Polska - POZNAŃ 2022-04-03 Dodał: Julia Żarczyńska Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Pozostałe branże, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań

Już od wielu lat pomagamy naszym klientom w uzyskaniu odszkodowań z dowolnego rodzaju ubezpieczeń...
Polska - KLIKUSZOWA 2022-03-13 Dodał: Michał Dziurdzik Doradztwo/consulting/edukacja, Usługi finansowe, Transport i logistyka, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert