Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWspółpraca Gospodarcza Polska - Brazylia 2015 rok

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Gierańczyk | 2016-04-10 05:59:17
aktualnosci

1. Ogólna charakterystyka poziomu i dynamiki rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych Polski z Brazylią.

 

  1. Współpraca handlowa

 

Wstępne dane GUS uzyskane z Ministerstwa Rozwoju i Technologii Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Przemysłu i Handlu Zagranicznego Federacyjnej Republiki Brazylii – Sekretariat Handlu Zagranicznego (MDIC Secex) za 2015 rok wskazują, że odnotowano spadek obrotów handlowych pomiędzy oboma krajami w stosunku do rekordowego roku 2014, kiedy osiągnęły one według danych polskich najwyższy poziom w historii naszych stosunków handlowych z Brazylią - 1.691,1 mln USD. W roku 2015 zmniejszeniu uległ polski eksport do Brazylii, przy jednoczesnym spadku wolumenu importu.

 

Według danych polskich za 2015 rok obroty handlowe wyniosły 1.415,8 mln USD, spadek o 16,3 % w porównaniu do 2014 roku, w którym osiągnęły rekordową kwotę 1.691,1 mln USD.

 

Polski eksport w okresie sprawozdawczym wyniósł 397,6 mln USD (spadek 25,1 % do analogicznego okresu 2014 roku, kiedy wynosił 531,2 mln USD).

 

Polski import osiągnął w ubiegłym roku poziom 1.018,2 mln USD i był niższy o 12,2 % w stosunku do analogicznego okresu w 2014 roku (1.159,9 mln USD).

 

Według danych brazylijskich w 2015 r. obroty handlowe pomiędzy Polska i Brazylią odnotował spadek o 12,1 % i zamknęły się kwotą 1.024,5 mln USD, w 2014 roku wynosiły 1.148,7 mln USD.

 

Polski eksport w okresie sprawozdawczym wyniósł 529,49 mln USD, i był niższy o 20,36 % stosunku do 2014 roku, kiedy osiągnął wartość 664,83 mln USD.

 

Polski import z Brazylii wyniósł 495,03 mln USD, co oznacza nominalny wzrost o 2,30 % w stosunku do 2014 roku, kiedy import wynosił 483,91 mln USD.

 

Według danych brazylijskich Secex MDIC saldo polsko-brazylijskich obrotów handlowych w 2015 r. było dla Polski pozytywne i wyniosło + 34,45 mln USD.

 

Różnica w danych GUS i SECEX wynika z realizacji niektórych transakcji za pośrednictwem krajów trzecich, głównie Holandii i Niemiec. Dotyczy w szczególności polskiego importu produktów rolno-spożywczych z Brazylii, rejestrowanych w statystykach na podstawie świadectwa kraju pochodzenia.

 

Spadek poziomu obrotów handlowych spowodowany był w znacznym stopniu pogłębiającym się kryzysem gospodarczym tego kraju, którego przyczyny mają swoje źródła w sytuacji polityczno-ekonomicznej. Dotyczy to przede wszystkim polskiego eksportu do Brazylii, na który duży wpływ mają obowiązujące w Brazylii wysokie stawki celne oraz w wielu przypadkach skomplikowane procedury importowe.

 

Udział Polski w ogólnej wymianie handlowej Brazylii pozostaje nadal niewielki i nieznacznie przekracza 0,25 % (0,29% w imporcie i 0,21% w eksporcie). Podobnie udział Brazylii w obrotach handlu zagranicznego Polski jest niewielki i wynosił w 2015 roku jedynie 0,36 % - w eksporcie 0,20% i imporcie 0,52% (w 2014 r. było to 0,38% udziału w obrotach oraz 0,24% w eksporcie i 0,51% w imporcie). Nie umniejsza to faktu, że Brazylia jest naszym największym partnerem gospodarczym w Ameryce Południowej.

Polskie przedsiębiorstwa zakupiły w Brazylii w 2015 roku dużą ilość surowców niezbędnych dla polskiej gospodarki (rudy miedzi, blachy laminowane) oraz produktów rolno-spożywczych przeznaczonych do konsumpcji (soja, kawa, owoce tropikalne, soki, orzechy i ich ekstrakty). W pierwszej dziesiątce towarów importowanych z Brazylii, stanowiących 81,7% całości polskiego importu z tego kraju, z czego tylko trzy pozycje (19,4% całości importu) to towary wysoko przetworzone, pozostałe to commodities lub wyroby o niskim stopniu przetworzenia. Spadek polskiego eksportu do Brazylii był spowodowany w znacznym stopniu pogłębiającym się kryzysem gospodarczym tego kraju, którego przyczyny mają swoje źródła w sytuacji polityczno-ekonomicznej.

 

Analizując strukturę towarową polskiego eksportu na podstawie polskich danych za 2015 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku możemy stwierdzić, że już od kilku lat, występuje dominacja dwóch grup produktów przetworzonych: wyrobów przemysłu elektromaszynowego (215,7 mln USD w 2015 roku, w 2014 roku 306,7 mln USD) oraz wyrobów przemysłu chemicznego (w 2015 roku -112 mln USD, w roku 2014 - 136,8 mln USD). Te dwie grupy produktów przetworzonych stanowiły łącznie 82,41% całości naszego eksportu w 2015 roku na rynek brazylijski.

 

W roku sprawozdawczym najważniejszą pozycją na naszej liście eksportowej jest aparatura do telefonii przewodowej oraz telekomunikacyjna, której sprzedano za łączna kwotę 43,5 mln USD (spadek o 20,1% w stosunku do 2014 roku), drugie miejsce zajmują leki – 31,1 mln USD (wzrost o 10,2% w stosunku do 2014 roku), części i akcesoria samochodów– 27,3 mln USD (spadek o 50%), silniki turboodrzutowe – 21,5 mln USD (spadek o 5,9%), nawozy azotowe – 18,9 mln USD (spadek o 16,6%). W stosunku do 2014 roku nastąpił spadek sprzedaży tradycyjnych polskich wyrobów – kauczuku syntetycznego – 10,7 mln USD (spadek o 70,3%) oraz silników elektrycznych - 6,3 mln USD (spadek o 66,9%).

 

W 2015 roku w sekcji produktów chemicznych wartość dostaw wyniosła 112 mln USD, odnotowano wzrost sprzedaży produktów farmaceutycznych za kwotę 32,8 mln USD (wzrost o 14,2 %) oraz chemikaliów organicznych za kwotę 17,3 mln USD (wzrost o 14,5%). Sprzedano również nawozy za kwotę 21,3 mln USD (spadek 7,1%).

 

W sekcji produkty mineralne w roku 2015 odnotowano wzrost o 11,1% do kwoty 9,3 mln USD.

 

Stałą pozycją w naszym eksporcie są nadal meble, których eksport w 2015 r. wyniósł 5,7 mln USD (w porównaniu do 5,8 mln USD w 2014 roku).

 

W 2015 roku skok o ponad 70 tysięcy % na liście polskich towarów eksportowych zaliczyły części i zespoły urządzeń nadawczych, radarowych, odbiorników radiowych i telewizyjnych, których sprzedano za 3,11 mln USD (w 2014 r. było to jedynie około 4 tys. USD).

 

Analiza obrotów handlowych w 2014 roku wskazuje, że tradycyjne grupy towarowe stanowiące istotny wolumen naszej oferty eksportowej do kraju urzędowania (m.in. nawozy, podzespoły samochodowe oraz wyroby z grupy maszyn i urządzeń), utrzymują poziom dostaw z lat ubiegłych. Znaczący spadek w porównaniu do 2014 roku był udziałem elektrod węglowych – 0,92 mln USD (spadek o 55,6%) oraz wirówek, suszarek, urządzeń filtrujących, czyszczących do cieczy i gazów, które sprzedano za 1,1 mln USD, co stanowi spadek o 85,1% w stosunku do 2014 roku.

 

Według danych brazylijskich główne polskie pozycje eksportowe w 2015 roku to: aparatura telekomunikacyjna (40,51 mln USD), nawozy, siarczan amonu (21,44 mln USD), części i akcesoria do pojazdów samochodowych – elementy kierownicze (20,75 mln USD), elementy mebli do siedzenia (17,45 mln USD), kwasy karboksylowe (16,3 mln USD).

 

Polski import z Brazylii (wg danych polskich) w ciągu 2015 r. wyniósł 1.018,2 mln USD i zmalał w porównaniu do roku 2014 o 12,2%. Obejmuje tradycyjnie 5 głównych grup towarowych: surowce mineralne (ruda miedzi, nikiel), przemysł elektro-maszynowy (samoloty, dostawy kooperacyjne przemysłu motoryzacyjnego), produkty rolno-spożywcze (tytoń, makuchy sojowe, kawa, soki owocowe i owoce tropikalne), produkty chemiczne i tworzywa sztuczne.

 

Polska zakupiła w Brazylii produkty rolno-spożywcze: tytoń (112,4 mln USD w 2015 roku, 116,5 mln USD w 2014 roku), makuchy sojowe (41,8 mln USD w 2015 roku, 58 mln USD w 2014 roku), kawa (50,3 mln USD w 2015 roku, 61,5 mln USD w 2014 roku), soki owocowe i warzywne (50,3 mln USD w 2015 roku, 53,5 mln USD w 2014 roku), orzeszki ziemne (10,7 mln USD w 2015 roku, 12,7 mln USD w 2014 roku).

 

W 2015 roku PLL LOT dokonało kolejnych zakontraktowanych wcześniej zakupów samolotów pasażerskich EMBRAER (108,1 mln USD w 2015 roku, 203,3 mln USD w 2014 roku). Znaczącą pozycją na liście importowej były rudy miedzi, których import zwiększył się drugi rok z rzędu i które znalazły się na pierwszym miejscu listy importowej (317,6 mln USD w 2015 roku, 274,9 mln USD w roku 2014 roku).

W 2015 roku zmniejszył się już po raz kolejny z rzędu import części i akcesoriów samochodowych (21,4 mln USD w 2015 roku, 24,3 mln USD w 2014 roku). Znacząco wzrosły zakupy koncentratów i esencji kawy i herbaty (17 mln USD w 2015 roku, 7,9 mln USD w 2014 roku), a po przerwie pojawiły się produkty walcowane z innej stali stopowej o szerokości ≥ 600 mm (12,5 mln USD w 2015 roku).

Spadł import m.in. leków (68,3 mln USD w 2015 roku, 84,2 mln USD w 2014 roku) oraz masy celulozowej (44,1 mln USD w 2015 roku, 60,3 mln USD w 2014 roku).

 

Według danych brazylijskich główne polskie pozycje importowe: ruda miedzi (258,47 mln USD), tytoń Virginia (42,33 mln USD), makuchy i oleje sojowe (33,13 mln USD), kawa (13,18 mln USD), wyroby walcowane ze stali stopowej, ocynkowane (11,54 mln USD).

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Sprzedaż spersonalizowanych plakatów

Naszym klientom oferujemy sprzedaż spersonalizowanych plakatów, które mają wiele doskonałych zast...
Polska - KLIKUSZOWA 2022-03-13 Dodał: Michał Dziurdzik Rzemiosło artystyczne, Pozostałe wyroby, Dywany i dekoracje Zobacz ofertę

Ortodoncja i protetyka stomatologiczna

Ortodonta Toruń Protetyk Toruń Protetyk Toruń Protetyka stomatologiczna Toruń W ja...
Polska - TORUŃ 2022-01-28 Dodał: Michał Dąbek Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

OKNA PCV

Na początek Wybór okien do domu jest wyjątkowo istotny nie tylko ze względu na wygląd i estety...
Polska - Toruń 2022-01-20 Dodał: Dominika Grochal Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert