Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWspółpraca gospodarcza Polska-Brazylia w 2011 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-22 11:18:42
brazylia, brazil

Wstępne dane GUS uzyskane z Ministerstwa Gospodarki, jak i z brazylijskiego Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Przemysłu i Handlu Zagranicznego (Secex MDIC) za 2011 rok wskazują, że doszło do bardzo znacznego zwiększenia polsko - brazylijskiej wymiany handlowej w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010. Zwiększenie to wynika głównie ze wzrostu naszego importu z Brazylii.

Wstępne dane GUS uzyskane z Ministerstwa Gospodarki, jak i z brazylijskiego Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Przemysłu i Handlu Zagranicznego (Secex MDIC) za 2011 rok wskazują, że doszło do bardzo znacznego zwiększenia polsko - brazylijskiej wymiany handlowej w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010. Zwiększenie to wynika głównie ze wzrostu naszego importu z Brazylii.

Dwustronne obroty handlowe między naszymi krajami w roku 2011 r. osiągnęły najwyższy poziom w historii naszych stosunków handlowych z Brazylią.

Według polskich danych GUS za 2011 rok obroty wyniosły 1.409,4 mln USD, co oznacza wzrost o 20,6 % w porównaniu do roku 2010, kiedy osiągneły 1.161 mln USD. Polski eksport w analizowanym okresie wyniósł 376,3 mln USD (wzrost o 2,2 % do roku poprzedniego, kiedy wynosił 363,9 mln USD), import natomiast 1.033,1 mln USD (wzrósł o 29,1 %, w 2010 roku wynosił 797,2 mln USD). Powiększyło się ujemne saldo obrotów handlowych (w 2011 r. wyniosło - 656,8 mln USD w porównaniu do - 433,247 mln USD w 2010 r.).

Natomist obroty handlowe polsko-brazylijskie, wg danych brazylijskich (Secex MDIC) wyniosły w 2011 r. 947,8 mln USD, a w roku poprzednim 836,8 mln USD (co oznacza wzrost w stosunku do 2010 r. o 11,3 %). Polski eksport w 2011 r. wyniósł 466,3 mln USD (wzrósł o 4,7 % stosunku do 2010 r., kiedy osiągnął wartość 445,2 mln USD), a import 481,5 mln USD (wzrost o 22,9 % - w 2010 w import wynosił 391,6 mln USD). Saldo obrotów handlowych w 2011 r. wyniosło -15,2 mln USD a w roku poprzednim 2010 + 53,6 mln USD.

Różnica w danych SECEX i polskich wynika głównie z realizacji niektórych transakcji handlowych za pośrednictwem innych krajów, głównie Holandii i Niemiec. Dotyczy to głównie naszego importu produktów rolno-spożywczych z Brazylii.

Duży wzrost obrotów handlowych między Polską a Brazylią spowodowny był przede wszystkim dobrą kondycją polskiej gospodarki i wzrostem zapotrzebowania na commodities (Brazylia jest ich znaczącym eksporterem), a z drugiej strony rekordowych brazylijskich ogólnych rezultatów handlowych zanotowanych w 2011 roku. Wyniki zarówno w eksporcie, jak i imporcie Brazylii w ub. roku były najwyższe od wielu lat: obroty w wysokości 482,3 mld USD (20% udział w PKB), co stanowi 26% wzrost w porównaniu do 2010 r. (383,7 md USD). Eksport brazylijski za 2011 r. osiągnął wartość 256 mld USD (26,8% wzrost w stosunku do r. ub.), natomiast import zamknął się sumą 226,2 mld USD (24,5% wzrost w porównaniu do 2010 r.), co pozwoliło krajowi na osiągniecie dodatniego bilansu handlowego na poziomie 29,8 mld USD (47,9 % wzrost roczny).

W stosunku do 2010 r., udział w sprzedaży za granicę surowców w 2011 r. wzrósł o 36,1% (kształtując się na poziomie 122,457 mld USD), półproduktów o 27,7% (36,027 mld USD), z kolei produktów finalnych o 16% (92,291 mld USD).

Główne produkty eksportowe Brazylii w 2011 r. to: ruda żelaza (44,6% wzrost w porównaniu do 2010 r.), ropa naftowa (+33,3%), ziarno soi (+47,9%), kawa (+54,4%), mięso drobiowe (+22%), półprodukty z żelaza i stali (+78,9%), karoserie i silniki samochodowe (+18,2%), traktory (+72,4%).

Głównymi pozycjami w imporcie brazylijskim były: paliwa i oleje (wartość importu: 42 mld USD, udział w całości: 18,5%), urządzenia mechaniczne (34 mld USD, 15%), urządzenia elektroniczne (26 mld USD), 12%), samochody i części (23 mld USD, 10%), chemia organiczna i nieorganiczna (12 mld USD, 5,2%), nawozy (9 mld USD, 4%), wyroby z plastiku (8 mld USD, 3,6%), żelazo i stal (7,6 mld USD, 3,4%), farmaceutyki (6,5 mld USD, 2,9%), sprzęt optyczny (6,3 mld USD, 2,8%), opony i wyroby z kauczuku (5 mld USD, 2,3%).

Udział Polski w ogólnej wymianie handlowej Brazylii pozostaje niewielki i nieznacznie przekracza 0,2% (0,21% w imporcie i 0,19% w eksporcie). Podobnie udział Brazylii w obrotach handlu zagranicznego Polski jest niewielki i wynosił w roku 2011 jednynie 0,35 % ( w eksporcie 0,2 % i imporcie 0,49 %). Udział Polski w obrotach Unii Europejskiej z Brazylią stanowi 1 % (0,9 % w brazylijskim eksporcie i 1,1 % w imporcie).

Według danych brazylijskich główne pozycje w naszym eksporcie w 2011 r. to siarczan amonu (udział w eksporcie 8,33%), meble do siedzenia (4,63 %), części do telewizorów (3,24%), części do skrzyni biegów samochodowych (2,58 %), węgiel koksowy 2,34%) , kwas siarkowy (2,2 %), elektrody węglowe (1,74%). W imporcie największą pozycją były samoloty (udział 22,07%). Kolejne pozycje to tytoń (20,21%), makuchy i oleje sojowe (11,42%), części samochodowe (7,54%), kawa zielona (4,18%), cukier (2,74).

Analizując strukturę towarową polskiego eksportu na podstawie polskich danych za 2011 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010 możemy stwierdzić, że już od kilku lat, utrzymuje się dominacja dwóch grup towarowych: wyrobów przemysłu elektro-maszynowego (150,9 mln USD w 2011 roku, w roku poprzednim 150,6 mln USD) oraz wyrobów przemysłu chemicznego (127,9 mln USD w 2011 roku, w poprzednim roku 86,2 mln USD , wzrost o 48 %), które stanowiły łącznie prawie 75% całości naszego eksportu w 2011 r. na rynek brazylijski. Niestety w 2011 roku nastąpił bardzo duży spadek o 64 % w eksporcie wyrobów metalurgicznych, ktorych dostarczono w 2010 roku za 72,2 mln USD (19,6 % naszego eksportu do Brazylii), a w roku 2011 jedynie za 25,8 mln USD (6,86 % naszego eksportu do Brazylii). Na liście produktów metalurgicznych zabrakło przede wszystkim szyn kolejowych - najważniejszej pozycji na polskiej liście eksportowej w ubiegłym roku, których wtedy dostarczono za 56 mln USD. Wydawało się, że jest to wielki powrót tej pozycji na rynek brazylijski, w przeszłości Polska przez długie lata dostarczała do Brazylii ten produkt , oraz ma związek z zamiarem rządu tego kraju długofalowej rozbudowy infrastruktury transportowej, w tym dość słabo rozwiniętego systemu połączeń kolejowych.

Wśród wyrobów przemysłu elektro-maszynowego, których dostawy stanowiły ponad 40 % naszego eksportu do Brazylii, tj. 150,9 mln USD, główną pozycją w roku 2011 na naszej liście eksportowej były maszyny i urządzenia elektryczne, których dostarczono za 115,5 mln USD. Wśród nich na pierwszym miejscu znajdują się części i akcesoria do pojazdów samochodowych dostarczone za 26,12 mln USD (wzrost o ponad 29 % w stosunku do roku ub.). Nastąpił niewielki (+3 %) wzrost dostaw elektrod węglowych, których dostarczono za sumę 14,37 mln USD. Pozycji żarówki i lampy wyładowcze dostarczono za 8,3 mln USD (spadek dostaw o ponad 50% w stosunku do 2010 r). O 33 % spadły równiż dostawy silników spalinowych, których dostarczono za kwotę 6,87 mln USD. Natomiast o 1000 % wzrosły dostawy kotłów wytwarzających parę wodną – sprzedano ich za 6,49 mln USD. Nową pozycją były dostawy przyrządów do golenia z 4,75 mln USD.

W sekcji produktów chemicznych, których dostawy wyniosły 96,715 mln USD (wzrosły o 48 %) największą pozycję w 2011 r. stanowił siarczan amonu, którego dostarczono za kwotę 34,7 mln USD (wzrost wartości dostaw o 42,2 %). Inne nawozy zawierające dwa lub trzy pierwiastki (azot, fosfor, potas) sprzedano za 21,09 mln USD. Leków dostarczono z kwotę 16,44 mln USD (wzrost dostaw o 1237 %); w większości chodzi nowe pozycje. Kwas siarkowy dostarczony został za 8,15 mln USD, nawozy azotowo-fosforowe za 8,1 mln USD.

W sekcji tworzywa sztuczne sprzedaż wyniosła 31,24 mln USD. Dotyczyła ona głownie opon, których dostawy wyniosły 8,86 mln USD, kauczuku syntetycznego - 7,2 mln USD, innych art. z tworzyw sztucznych - 5,9 mln USD, polamidów - 4,5 mln USD.

W grupie produkty mineralne, których dostawy w 2011 r. wyniosły 26,77 mln USD najważniejszą pozycją był węgiel koksowy za 16,84 mln USD (nowa po kilku latach pozycja na liście). Odnotowano kolejny spadek o 12 % dostaw paku i koksu pakowego otrzymywanego ze smoły węglowej dostarczonego w roku 2011 za 5,65 mln USD, podczas gdy w roku 2010 dostawy wyniosły – 6,4 mln, a w roku 2009 - 12,1 mln USD. Siarki sprzedano za kwotę 4, 24 mln USD.

Stałą pozycją w naszym eksporcie są nadal meble do siedzenia, których eksport ponownie wzrósł, tym razem o 28 % do 19,84 mln USD, utrzymując wysoką pozycję na liście (w 2010 r. wynosił on 15,6 mln USD).

Nowymi pozycjami w naszym eksporcie w 2011 r. były, m.in.: węgiel koksowy, przyrządy do golenia, nowe rodzaje lekarstw, śmigłowce, maszyny do produkcji żywności, turbiny, obrabiarki , fenole.

Analiza obrotów handlowych w 2011 roku wskazuje, że tradycyjne produkty eksportowane do Brazylii (m.in. nawozy, podzespoły samochodowe, elektrody węglowe oraz wyroby z grupy maszyn i urządzeń), utrzymują poziom dostaw z lat ubiegłych, potwierdzając określoną pozycję na tutejszym rynku. Z kolei niektóre z produktów, które stanowiły w 2010 pozycje nowe, jak np. lekarstwa, siarka, kątowniki - w 2011 r. również utrzymały się na liście, wzmacniając swój udział w ogóle naszego eksportu.

Import w ciągu 2011 r. wyniósł 1033 mln USD i wzrósł w porównaniu do roku 2010 o 29,1 %. Na wzrost poziomu zakupów wpłyneła głównie dobra kondycja gospodarki polskiej, mimo kryzysu światowego. Polska dokonywała zakupów tradycyjnie już importowanych z Brazylii artykułów rolno-spożywczych za 400,84 mln USD, w tym tytoniu (134,78 mln USD w 2011r., 123,2 mln USD w 2010 r.), kawy (87,9 mln USD w 2011 r., 50,4 mln USD w 2010 r.), śruty i olejów sojowych ( 75,8 mln w 2011 r.), soków owocowych (58,38 mln w 2011 r., 55,3 mln USD w 2010 r.), cukru (15,6 mln USD). PLL LOT dokonało kolejnych zakontraktowanych wcześniej zakupów samolotów pasażerskich EMBRAER, m.in. użytkowanych przez polski rząd (210,9 mln USD w 2011 r, 125 mln w 2010 r.). Znaczącą pozycją na liście importowej były leki (87,9 mln USD w 2011 r., 52,0 mln USD w roku 2010). Nieznacznie zmalały zakupy celulozy (77,2 mln USD w 2011 r., 83, 7 mln USD w 2010r.). utrzymane zostały na podobnym poziomie zakupy części i akcesoriów samochodowych (55,0 mln w 2011 r., w 2010 roku 55,2 mln USD).

Podobnie jak w latach ubiegłych, polski import z Brazylii skoncentrowany był na 5 głównych grupach towarowych: wyroby przemysłu elektromaszynowego (samoloty, dostawy kooperacyjne przemysłu motoryzacyjnego), produkty rolno-spożywcze (tytoń, makuchy, oleje sojowe, kawa, soki owocowe i owoce tropikalne), surowce mineralne (ruda żelaza, magnezyty, aluminium) oraz produkty chemiczne i tworzywa sztuczne.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Kursy i szkolenia osteopatyczne

Organizujemy podyplomowe kursy i szkolenia osteopatyczne, które przeznaczone są tylko dla osteopa...
Polska - KLIKUSZOWA 2022-05-24 Dodał: Michał Dziurdzik Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Tkanina Kronos

Nasza elegancka tkanina Kronos powstała z najwyższej jakości poliestru, dzięki czemu nie gniecie ...
Polska - Nowa Sól 2020-06-10 Dodał: Mariusz Giwierski Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert