Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRysunki warsztatowe konstrukcji stalowychen
Udostępnij Drukuj Pobierz PDF
Osoba kontaktowa
Dominik Wieluński
office@esslar.com
Tel: 668170926
esslar.com

Język komunikacji:
Angielski, Polski,

Opis przedmiotu zamówienia

Zapewniamy kompleksowe wykonanie dokumentacji technicznej na wszystkich etapach prowadzenia projektu inwestycyjnego w budownictwie. Przygotowana przez nas dokumentacja powstaje bezpośrednio z przestrzennego modelu BIM obiektu, który integruje w sobie wszystkie branże i różne stopnie szczegółowości przyszłego opracowania.

W zależności od zapotrzebowania projekty konstrukcji budowlanych i inżynierskich realizujemy w oparciu o normy krajowe, oraz zagraniczne.

Zakres prac jaki możemy wykonać w ramach projektowania konstrukcji stalowych to:
Projekt koncepcyjny zamierzenia budowlanego, przedstawia ideę projektową o umiarkowanym stopniu szczegółowości.
Projekt budowlany, przedstawia dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę.
Projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowych i stalowych, przedstawia rozwinięcie projektu budowlanego umożliwiający wykonanie konstrukcji na budowie.
Projekty wykonawcze wielobranżowe.
Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych, przedstawia rozwinięcie projektu wykonawczego umożliwiający prefabrykację konstrukcji stalowych w zakładzie wytwórczym.
Inwentaryzacja konstrukcji za pomocą skaningu laserowego.
Doradztwo w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, optymalizacja istniejących projektów pod względem kosztów.


Informacje uzupełniające

Wykonanie rysunków w standardzie BIM.
Stały dostęp do platformy z możliwością bieżącego śledzenia prac.
Możliwość pełnienia nadzoru lub kierowania robotami w odniesieniu do przygotowanych projektów.
Udział dedykowanego inżyniera w ramach projektu w wybranej lokalizacji w ramach oferty Liaison Engineer.
Więcej o projektowanie konstrukcji na stronie internetowej spółki.CPV


  • Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
  • Usługi architektoniczne i podobne
  • Usługi inżynieryjne
  • Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
  • Usługi związane z budownictwem
  • Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
  • Usługi nadzoru i kontroli
  • Usługi konsultacyjne w zakresie dostaw wody i konsultacje dotyczące odpadów
  • Usługi laboratoryjne
Typ oferty
Kooperacja
Kraj
Polska
Termin składania ofert
06.05.2019
Ważna od
07.11.2018
Branże
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, Górnictwo i przemysł wydobywczy, Produkcja i przetwórstwo metali, Produkcja metali nieżelaznych, Energia i surowce odnawialne, Doradztwo/consulting/edukacja, Budownictwo i architektura, Produkcja metali żelaznych, Architektura, Budownictwo,
Nabywcy poza granicami kraju
TAK